สื่อวิดีทัศน์

๑. การรักษาความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเมื่อกลับไปโรงเรียน (Stay safe and healthy while back at school) เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนรู้มาตรการสุขอนามัยที่เหมาะสม ซึ่งช่วยหยุดแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ https://youtu.be/wXxjJy7Iyv8

๒. สุดยอดเคล็ดลับวิธีการรับมือและลดความวิตกกังวลระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Top Tips on How to Deal with and Reduce Anxiety during the COVID-19 Pandemic) เพื่อช่วยให้มีความคิดเชิงบวกและมีสุขภาพที่ดี https://youtu.be/E952grA-Uc4

๓. การเรียนรู้ระหว่างการล็อกดาวน์ (Learning in the Lockdown) เพื่อเสนอเคล็ดลับส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงกักตัวอยู่กับบ้าน https://youtu.be/dkWToR8Cdus