ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1.pdf

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล

รับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูปได้แล้ววันนี้

ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3


ป.1👉 youtube.com/dltv1channel

ป.2👉 youtube.com/dltv2channel

ป.3👉 youtube.com/dltv3channel

ป.4👉 youtube.com/dltv4channel

ป.5👉 youtube.com/dltv5channel

ป.6👉 youtube.com/dltv6channel


ม.1👉 youtube.com/dltv7channel

ม.2👉 youtube.com/dltv8channel

ม.3👉 youtube.com/dltv9channel


อ.1👉 youtube.com/dltv10channel

อ.2👉 youtube.com/dltv11channel

อ.3👉 youtube.com/dltv12channel


"วิกฤต COVID-19" เปลี่ยน "การเรียนการสอน"

โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในรายการ ตอบโจทย์ ทางช่อง Thai PBS

ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 2 (ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 ก.ค 2563)

การจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ

“การเรียนรู้นำการศึกษา”

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19