หลังจากกดปุ่มส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะว่างเปล่า

เลื่อนหน้าจอขึ้นไปด้านบน

เพื่อตรวจสอบสถานะการส่ง